Tillbaka

Redigering och nyhetsgrafik. Sedan 2011 har jag jobbat deltid som redigerare på olika tidningar, främst på Fria tidningar men också Dagens ETC och Arbetaren. I exemplen nedan har jag förutom redigering även gjort all grafik.

 
Dagens ETC, 2016.
Image
Dagens ETC, 2016.
Image
Dagens ETC, 2016.
Image
Grafik ur Fria tidningen, 2017.
Image
Fria tidningen, 2015.
Image
Fria tidningen, 2017.
Image
Stockholms fria tidning, 2017.
Image