Förutom tecknade serier jobbar jag även med grafisk design, illustration och tidningsredigering. Här är några exempel på vad jag har haft för mig de senaste åren.

 

Visuell identitet för
Klimatriksdag 2018

Rörlig grafik och animation

Seriebok

Varför ska vi ha demokrati?

Bokformgivning

Tidningsredigering
och nyhetsgrafik