Image
Den här serien är baserad på intervjuer
gjorda med huvudpersonen 2014–2015.
Den publicerades i Stockholms Fria tidning,
Göteborgs Fria tidning och i Landets Fria tidning
hösten 2015 och i Dagens ETC hösten 2018.
Den är också med i boken Vad håller ni på med? – en
antologi om klimatet
som kom ut i september 2019.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Capitalism
Image
Image
Image

©Kalle Johansson 2015.
Tack Samuel Jarrick!

Följ mig för fler serier!

Den här serien är baserad på intervjuer gjorda med huvudpersonen 2014–2015. Den publicerades i Stockholms Fria tidning, Göteborgs Fria tidning och i Landets Fria tidning hösten 2015 och i Dagens ETC hösten 2018. Den är också med i boken Vad håller ni på med? – en antologi om klimatet som kom ut i september 2019.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

©Kalle Johansson 2015.
Tack Samuel Jarrick!

Följ mig för fler serier!

 
Image

"Ett pedagogiskt mästerverk"
Göteborgsposten

"En rasande bra bok"
Go'kväll i SVT

Image