Image
Den här serien är baserad på intervjuer
gjorda med huvudpersonen 2014–2015.
Den publicerades i Stockholms Fria tidning,
Göteborgs Fria tidning och i Landets Fria tidning
hösten 2015.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Capitalism
Image
Image
Image

©Kalle Johansson 2015.
Tack Samuel Jarrick!

Följ mig för fler serier!

Den här serien är baserad på intervjuer
gjorda med huvudpersonen 2014–2015.
Den publicerades i Stockholms Fria tidning,
Göteborgs Fria tidning och i Landets Fria tidning
hösten 2015.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

©Kalle Johansson 2015.
Tack Samuel Jarrick!

Följ mig för fler serier!

 

"Ett pedagogiskt mästerverk"
Göteborgsposten

"En rasande bra bok"
Go'kväll i SVT

Image