Jag jobbar med tecknade serier, grafisk design, illustration och tidningsredigering. Här är några exempel på vad jag har haft för mig de senaste åren.

 

Klimatserie
Dagens Nyheter

Tidningsredigering
och nyhetsgrafik

Rörlig grafik och animation

Rapporter, broschyrer
och verksamhetsberättelser

Seriebok

Visuell identitet för
Klimatriksdag 2018

Varför ska vi ha demokrati?

Bokformgivning