Rörelsen som vägrar att dö – hundra år av svensk nazism. Tecknad serie på fjorton sidor i magasinet Expo (nr4 2023). Serien redogör väldigt kortfattat för den svenska nazismens hundraåriga historia. Den tar upp ideologin, centrala organisationer och individer inom rörelsen, propagandametoder – som till exempel vit makt-musiken – och inte minst nazismens yttersta konsekvenser i form av dödligt våld. Serien bygger på intervjuer med historikern Lena Berggren (docent i historia vid Umeå Universitet).

Image

Här är några bilder och sidor ur serien:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image